Uchwała Zarządu nr 1321/11z dnia 23 sierpnia 2011

Uchwała Nr 1321/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – III edycja”
 

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 marca 2001 r. Nr XX/179/01 (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., Nr 24, poz. 456, zm: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r., Nr 55, poz. 1279),

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:

§ 1

Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – III edycja”.
 
§ 2

Projekt uchwały, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1
Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Kunach
(2011-09-14 12:24:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kunach
(2011-09-15 08:00:07)