☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
Herb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

Piątek 15.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
dla Województwa Zachodniopomorskiego

 


Opracowanie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudniania jest wykonaniem postanowień art. 8, ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawodawca, przepisem tym, określa zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, a co za tym idzie zobowiązuje samorząd województwa do określania i koordynowania regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia. Uzupełnieniem dla tego przepisu jest art. 3 ust. 4 stanowiący, iż samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategię rozwoju województwa oraz strategię wojewódzką w zakresie polityki społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia - po zasięgnięciu opinii powiatowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych.

RPDZ  stanowi podstawę realizacji krajowych wytycznych zatrudnienia zawartych w Krajowym Planie na rzecz Zatrudnienia w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom województwa.

Zapisy dokumentu tworzą warunki umożliwiające wzrost zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, a także przezwyciężenia barier instytucjonalnych poprzez nawiązanie partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Dokument zawiera kierunkowe wytyczne dla publicznych służb zatrudnienia oraz wszystkich partnerów funkcjonujących w obszarze rynku pracy.


Kontakt:

tel. (94) 34 45 031
pok. 31
Filia w Koszalinie

Regionalny Plan Działań na rzezc Zatrudnienia na 2019 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2018 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok

Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok


 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marta Głuszko
(2017-03-31 12:50:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Marta Głuszko
(2019-08-21 11:26:26)
 
 
ilość odwiedzin: 1198487

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X